Ustaz Zahidi (Jan. 2013)


                    " Ikhlas "


Masjid As-Salam, Bukit Sentosa