Ustaz Johani Ibrahim (Nov. 2012)


                     " Hati "

Masjid As-Salam, Bukit Sentosa