Ustaz Zahidi (Nov. 2012)


                   " Syukur " 


Masjid As-Salam, Bukit Sentosa