Ustaz Irwansyah (Nov. 2012)

 
           " Malaikat  Maut "

Masjid As-Salam, Bukit Sentosa