Ustaz Zahidi (Sept. 2012)


" Sabar ........ sambungan "


Masjid As-Salam, Bukit Sentosa