Ustaz Zahidi (Sept. 2012)                    " Sabar "


Masjid As-Salam, Bukit Sentosa