Ustaz Wan Samsudin (Sept. 2012)

 
" Tafsir : Surah As - Shams "

Masjid As-Salam, Bukit Sentosa