Forum Perdana : Misi Sidratulmuntaha (Jun 2012)


" Misi Sidratulmuntaha "
Moderator : Ustaz Abu Bakar Yang
Panelist     : Ustaz Hazri Hashim Al Hafiz
                    Ustaz Fauza Ali

Masjid As-Salam, Bukit Sentosa