Ustaz Abdullah Hashim (Mac. 2012)

 
         "  Anak  Aset..........."
"  Ke Neraka atau Ke Syurga  "

Surau Al-Falah, MK Bunga Raya